Finansowanie - Oferta Leasingowa

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE W LEASINGU

Zalety ubezpieczeń:

  • Prosta procedura zawarcia ubezpieczenia (brak badań lekarskich).
  • Ochrona leasingobiorców (lub ich rodzin) przed finansowymi następstwami zdarzeń, które miały miejsce po dacie objęcia ubezpieczeniem.
  • Niski koszt ubezpieczenia, rozłożony na miesięczne płatności, ustalony dla całego okresu leasingu.
  • Elastyczne opcje dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Rodzaje ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie spłaty leasingu zapewnia spłatę należności wynikających z umowy leasingowej w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (trwała i całkowita niezdolność do pracy, leczenie szpitalne oraz zgon ubezpieczonego). Z możliwością rozszerzenia ochrony o „trwały uszczerbek na zdrowiu” gwarantujące w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną wypłatę jednorazowego świadczenia oraz miesięcznych świadczeń nawet przez 24 miesięce.
  • Ubezpieczenie straty finansowej (GAP i SUPER GAP) chroni przed utratą wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej bądź utraty pojazdu.
  • Ubezpieczenie Assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerów przewożonych pojazdem. Zakres świadczeń jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. naprawę pojazdu, holowanie, samochód zastępczy, pobyt w hotelu lub transport do miejsca przeznaczenia (zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia).
  • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewnia pomoc prawną w przypadku zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową. Dodatkowo ubezpieczenie to pokrywa koszty postępowań sądowych , postepowań egzekucyjnych oraz wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego.
  • Ubezpieczenie komunikacyjne zawarte w ramach specjalnych pakietów stworzonych we współpracy z PZU S.A. oraz TUiR Allianz S.A. Dostępne w wersji rocznych oraz wieloletnich polis. Zakres oferowanych pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych pozwala na bezgotówkową naprawę szkód w Autoryzowanej Stacji Obsługi

Zapytaj o szczegóły oferty w najbliższym salonie Peugeot!

© 2011 Peugeot Polska, Peugeot.pl