Finansowanie - Oferta kredytowa

UBEZPIECZENIE KREDYTU

ZALETY UBEZPIECZENIA:

 • prosta procedura zawarcia ubezpieczenia (brak badań lekarskich),
 • ochrona kredytobiorców (lub ich rodzin) przed finansowymi następstwami zdarzeń, które miały miejsce po dacie objęcia ubezpieczeniem,
 • niski koszt zabezpieczenia, ustalony dla całego okresu kredytowania,
 • elastyczne opcje kredytowe dopasowane do indywidualnych potrzeb (ubezpieczenie zdrowotne oraz od straty finansowej).

RODZAJE UBEZPIECZENIA:

 • Ubezpieczenie spłaty kredytu zapewnia spłatę należności wynikających z umowy kredytowej w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem:
  • Pakiet Srebrny: śmierć oraz całkowita niezdolność do pracy,
  • Pakiet Złoty: śmierć, całkowita niezdolność do pracy oraz jedna z opcji poniżej:
   • utrata pracy - dla osób uzyskujących dochód na podstawie umowy o pracę,
   • czasowa niezdolność do pracy – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
   • poważne zachorowanie – dla osób pobierających emeryturę lub rentę.
  • Powyższe pakiety możemy rozszerzyć o opcje „Trwałego uszczerbku na zdrowiu” gwarantujące w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną wypłatę jednorazowego świadczenia oraz miesięcznych świadczeń nawet przze 48 miesięcy.
 • Ubezpieczenie straty finansowej chroni przed utratą wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej bądź utraty pojazdu: GAP, SUPER GAP
 • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej zapewnia pomoc prawną w przypadku zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową. Dodatkowo ubezpieczenie to pokrywa koszty postępowań sądowych , postepowań egzekucyjnych oraz wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego.
 • Ubezpieczenie komunikacyjne zawarte w ramach specjalnie stworzonych wraz z PZU S.A. oraz TUiR Allianz S.A. pakietów. Zakres oferowanych pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych pozwala na bezgotówkową naprawę szkód w Autoryzowanej Stacji Obsługi

Zapytaj o szczegóły oferty w najbliższym salonie Peugeot!

© 2011 Peugeot Polska, Peugeot.pl