Finansowanie - Oferta kredytowa

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

PROCEDURA UPROSZCZONA

Osoby zatrudnione na umowę o pracę:

  • dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem,
  • oświadczenie o dochodach.
Rolnicy:
  • oświadczenie o dochodach i niezaleganiu z podatkiem rolnym,
  • zaświadczenie z urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym.
Wolne zawody:
  • oświadczenie o dochodach i niezaleganiu w US i ZUS,
  • dokument świadczący o wykonywaniu wolnego zawodu.

© 2011 Peugeot Polska, Peugeot.pl